Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

S3A na besedě o vězeňství

Ve středu 29. 11. 2023 se třída S3A zúčastnila besedy o vězeňství, kterou vedla Mgr. Petra Zhřívalová, Ph. D., a Mgr. et Mgr. Tereza Raszková z Institutu kriminologie.

 

Zopakovali jsme si některé  odborné věci, které známe z hodin práva. Nejvíce nás však zaujaly zážitky a zkušenosti spojené s výkonem trestu odnětí svobody. Mohli jsme se ptát na všelijaké otázky týkající se tématu a přednášející nám dobře a rozumně odpovídali a zapojovali nás do různých aktivit.

 

 

Bylo to poučné a zajímavé.

D. Bartoš

student S3A


Vydáno: 14.12.2023 10:26 | 
Přečteno: 125x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent