Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Studentské volby do Evropského parlamentu na naší škole

Na naší střední škole proběhly v květnu Studentské volby do Evropského parlamentu. Tato událost poskytla studentům jedinečnou příležitost zažít proces voleb na vlastní kůži a lépe porozumět demokratickým principům a fungování Evropské unie.

 

Účast ve volbách byla velmi povzbudivá – hlasovat přišlo téměř 50 % všech oprávněných voličů z řad studentů. Tento vysoký počet ukazuje na zájem studentů o veřejné dění a jejich chuť aktivně se zapojit do simulace demokratického procesu.

 

Studentské volby byly zorganizovány tak, aby co nejvěrněji napodobily skutečný průběh voleb do Evropského parlamentu. Studenti si mohli vyzkoušet všechny kroky volebního procesu, od registrace voličů přes samotné hlasování až po sčítání hlasů. Volební komise byla složená ze studentů, kteří se zhostili svých rolí s velkou odpovědností a profesionalitou.

 

Děkujeme všem, kteří se na organizaci Studentských voleb podíleli, a především všem studentům, kteří využili svého práva volit. Věříme, že tato zkušenost přispěje k jejich lepšímu pochopení demokratických principů a významu občanské angažovanosti.

K. Měšťánková

 


Vydáno: 22.5.2024 10:24 | 
Přečteno: 102x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent