Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: akce

Visitors to Prague 2018

Ve čtvrtek 12.4.2018 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili tradičního projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici Staroměstská a pak se studenti ve skupinkách pohybovali v nejnavštěvovanějších oblastech Prahy.

 

Měli za úkol od turistů zjistit základní informace o jejich návštěvě hlavního města, ale i jejich názory na Prahu a znalost českých osobností. Letos nám počasí přálo, a proto byli turisté sdílnější než v loňském roce.

 

Projekt dále pokračoval zpracováním získaných odpovědí a ústní prezentací. Studenti sami hodnotili projekt jako užitečný i zábavný a my věříme, že přispěl k rozvoji jejich komunikačních dovedností v angličtině.

 

Za vyučující AJ

Hana Žandová


Vydáno: 10.5.2018 15:21 | 
Přečteno: 675x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent