Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

VŠExpedice

V pátek 24. listopadu se studenti a studentky 4. ročníku oboru Veřejná správa zúčastnili akce konané Vysokou školou ekonomickou pod názvem VŠExpedice.

 

Nejdříve si vybrali jednu z přednášek, které pro ně škola připravila:

1)      Brand Expedition

2)      Současné trendy v marketingové komunikaci

3)      Jak se měří inflace

4)      Ekonomie hrou

 

Poté se rozdělili do týmů a zapojili se do mobilní hry. Soutěžní otázky se týkaly nejenom historie ekonomie, tržní ekonomiky, ale i aktuálních témat jako je inflace, nezaměstnanost, HDP nebo rostoucí státní dluh.

 

V této soutěži naši studenti s přehledem zvítězili nad ostatními školami a obsadili všechna tři první místa:

  1. místo - E. Kresan, N. Janáčková
  2. místo - D. Danch, N. Dohnal
  3. místo -  K. Pryyma, T. Šolcová

 

Akce byla skvěle připravená a studenti si ji užili. Kromě toho měli možnost seznámit se s campusem VŠE, kde možná po maturitě budou někteří z nich pokračovat ve studiu.

A. Cilcová

 


Vydáno: 1.12.2023 11:38 | 
Přečteno: 130x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent