Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Žiju stejně jako Ty! aneb Víkendový festival bez hranic

Na Pankrácké pláni se o víkendu 24. a 25.5. sešla řada návštěvníků na netradičním festivalu. Jeho cílem bylo přiblížit všem život tělesně postižených a ukázat možnosti jejich pracovního zapojení.

Řada našich studentů se této akce zúčastnila jako dobrovolníci. Měli sice za úkol vybrat co nejvíce peněz, ale pro všechny to byla hlavně báječná podívaná, při které se všichni uvolnili a povídali si jako staří známí.

Zde nebyli postižení lidé bráni jako nepotřební a neschopní života, ale jako rovnocenné bytosti. Každý si totiž mohl vyzkoušet, co postižený každodenně zažívá – ať šlo o jízdu na invalidním vozíku nebo o slepeckou dráhu. Každý si z tohoto pěkně stráveného dne něco vzal. Respekt. Pochopení. Každý jsme jiný a přece jsme stejní.

Na této akci se také prezentovala řada organizací, které pomáhají handicapovaným lidem. Jmenujme například ukázky Hasičského sboru hl. m. Prahy nebo Městské policie. Také ukázka záchranářské pomoci, kdy zachraňovaným je handicapovaná osoba, byla zajímavá.

Této akce jsem se účastnila i já osobně a musím říct, že byla velmi dobře zorganizovaná. Ale nejvíc bych chtěla poděkovat těm, kteří přispěli na dobrou věc.


Martina Galóová, studentka třídy S1B


Vydáno: 11.6.2008 18:17 | 
Přečteno: 6340x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent