Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: elementary school

Trip to Terezin

On Thursday the 21st of April we took a trip to Terezín. We were there with students from the 9th grade. Our tour started in the morning at 8 o’clock in front of the school. When we arrived in Terezín we went to the small fortress with our guide. He told us about the horrible things that happened there. Then we went to the cemetery. There were so many tombs. After that we went to the Ghetto. There were names and letters from Jewish kids and other interesting things. Our tour ended at the incinerator. We rode back to Prague at 3 o’clock.It was an interesting and humbling experience, where we realized the dangers of extremism and hatred that are still present in our society today.

S. Vaníčková Z.8


Vydáno: 23.6.2016 10:59 | 
Přečteno: 1561x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent