Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Školní jídelna

Školní jídelna - platby

Vyhláška 210 ze dne 26.června 2017,kterou se mění vyhláška č.107/2005,. o školním

stravování ve znění pozdějších předpisů v §5 se za odstavec 3 vkládá nový odstave 4,který

zní:"(4) Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva

měsíce,nedohodne-li se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak".

Pokud zašle plátce stravného částku vyšší než dvě zálohy musí být potvrzen souhlas o

dobrovolnosti platby.

Platba stravného musí mít  vždy správně zadaný variabilní symbol přidělený jídelnou.Úhradu

je nutné provádět z Vámi udaného účtu.Pokud dojde ke změně účtu je nutné změnu

ihned oznámit do kanceláře školní jídelny. V případě nedohledatelnosti platby bude stravné

vráceno na účet plátce.

Informace o variabilních symbolech na   www.strava.cz  sekce informace

                                                      tel. 241090239  6 - 14 hod   

                                                      skolnijidelna@ksidlisti.cz


Vydáno: 4.9.2017 7:13 | 
Přečteno: 2453x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent