Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Školní jídelna

Stravování ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

školní stravování v tomto školním roce je zabezpečno v jiném režimu než obvykle. Strávníci přicházejí do jídelny odděleně po třídách během celé doby výdeje. Nevznikají obvyklé fronty. Příbory, strava i nápoje jsou vydány každému strávníkovi zvlášť pracovnicí jídelny. Pracovníci používají ochranné pracovní pomůcky včetně ochrany dýchacích cest. Stoly jsou po odchodu každé třídy desinfikovány. Obědy lze odhlašovat do 7,30 nebo přeobjednat 3 dny předem na www. strava.cz.cz. Box  v jídelně není v provozu z hygienických důvodů. Jídelna připravuje 2 jídla na výběr. Na stravování se lze přihlásit v kanceláři školní jídelny. Podmínkou je odevzdání přihlášky na stravování a úhrada platby na účet školy. Stravovat se lze také pouze některé dny v týdnu např.v době odpoledního vyučování.

Úhrada stravného  je nutná vždy do 20. předchozího měsíce na účet školy 75435041/0100  pod variabilním symbolem přiděleným jídelnou.      

Veškeré informace  na  tel.241090239  skolnijidelna@ksidlisti.cz


Vydáno: 24.9.2020 6:34 | 
Přečteno: 387x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent