Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Kavky Environmental Challenge - druhá výzva - zimní

Kavky Environmental Challenge - druhá výzva - zimní

V zimní výzvě se zaměříme na osobnosti přírody.

Možná to zní trošku zvláštně, ale i rostliny a živočichové dostávají různá ocenění a honosí se "tituly". Tato ocenění se udělují, abychom poukázali na zajímavé druhy, o kterých je třeba zvýšit informovanost mezi lidmi nejen kvůli jejich ochraně.

Nebo to naopak mohou být druhy, které člověku, případně životnímu prostředí, škodí. Například řada zavlečených (invazních) rostlin a živočichů způsobuje v přírodě nemalé škody.  

V rámci této výzvy se jistě seznámíme s historickými vítězi různých anket a soutěží jako jsou strom roku, hmyz roku, pták roku, rostlina roku, motýl roku atd. Uspořádáme vlastní hlasování a především si budeme povídat o tom, jak naším chováním můžeme některým druhům pomoci, případně jak bychom je mohli "nalákat" i do naší školní zahrady. 

Své postřehy můžete jako vždy sdílet na j.bartos@ksidlisti.cz

J. Bartoš


Vydáno: 12.12.2022 15:05 | 
Přečteno: 405x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent