Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Druhá letošní výzva na prosinec a leden se zaměří na počasí, potažmo na globální klimatickou změnu.

Stejně často, jako si povzdechneme při pohledu z okna, že "to je zase počasí...! slýcháme o klimatické změně z médií. Málokdo z nás si ale dokáže představit, jaké konkrétní dopady budou mít tyto změny na nás. Jak jim můžeme předcházet? Je to vůbec ještě možné? Jak můžeme dopady klimatické změny snížit? Nebo se můžeme přizpůsobit? Na některé s těchto otázek se pokusíme s žáky najít odpovědi.

I k této výzvě jsme pro vás připravili seznam dobrovolných úkolů a aktivit, které můžete plnit.

Jan Bartoš

  


Vydáno: 7.12.2023 16:44 | 
Přečteno: 504x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent