Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Odpady - zhodnocení třetí výzvy

Třetí "výzva" letošního školního roku se zabývala problematikou odpadu.

V rámci této „odpadní“ výzvy děti ve školce vyráběly z použitých PET lahví větrníky a další kreativní výrobky, které jsou k vidění v šatně ve školce.

Téma odpadů se řešilo i ve školní družině. Díky četbě knížky Krysáci se děti „přenesly“ na smetiště a povídaly si tom, co všechno se dá na smetišti najít, co by se dalo vytřídit nebo použít jinak.

Žáci 4.B řešili rozložitelnost jednotlivých odpadků a na školní zahradě si založili „hřbitov odpadků“, který za 2 měsíce zkontrolují a zjistí, jak se jednotlivé odpadky (ohryzek, rolička od toaletního papíru, plastové výrobky aj.) rozkládají.

Rozložitelností odpadu se zabývali rovněž žáci 6.B. Na odpady v mořích a oceánech si posvítila 6.A, která zjišťovala, jaké mají znečištěné vody dopad nejen na mořské živočichy, ale i na člověka.

Ve výchově ke zdraví žáci řešili téma potravin. Jak je správně skladovat a jak omezit plýtvání.

Druháci na střední škole si zahráli simulační hru, které řešila, jak předcházet vzniku odpadu v kavárně.

 J. Bartoš

 


Vydáno: 10.4.2024 8:45 | 
Přečteno: 216x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent