Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o družině

Platba školného za školní družinu

instrukce pro platby: https://www.ksidlisti.cz/variabilni-symboly-pro-bezhotovostni-platby

platba školného za ŠD

účel platby:                             ŠD školné

číslo účtu/kód banky:             75435041/0100

variabilní symbol - tvar:          107xxxxx                                             

  • xxxxx = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo (př.: žák chodí do družiny - školné = 107 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 54321, variabilní symbol je pak 10754321)

zpráva pro příjemce:              ………………………….  (jméno dítěte)

částka Kč:                              400,- (měsíční platba)

                                            nebo 1600,- (jednorázová platba za období září až prosinec)

                                            nebo 2400,- (jednorázová platba za období leden až červen)


Vydáno: 15.10.2021 7:47 | 
Přečteno: 925x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent