Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o družině

Platba školného za školní družinu

instrukce pro platby: https://www.ksidlisti.cz/variabilni-symboly-pro-bezhotovostni-platby

platba školného za ŠD

účel platby:                             ŠD školné

číslo účtu/kód banky:             75435041/0100

variabilní symbol - tvar:          107xxxxx                                             

  • xxxxx = číslo žáka ve školní jídelně (variabilní symbol pro platby v ŠJ), těm co se nestravují, je přiděleno nové číslo (př.: žák chodí do družiny - školné = 107 a jeho číslo přidělené školní jídelnou je 54321, variabilní symbol je pak 10754321)

zpráva pro příjemce:              ………………………….  (jméno dítěte)

částka Kč:                              400,- (měsíční platba) nebo 1600,- (jednorázová platba za období září až prosinec)


Vydáno: 15.10.2021 7:47 | 
Přečteno: 636x | 
 | Hodnocení:

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent