Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o studiu, SCIO

Národní testování Scio 2017/2018 - 5. třídy

V letošním školním roce byli mezi 14170 žáky 5. tříd, kteří se účastnili národního  testování, i naši páťáci.
V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů a adaptivní test z anglického jazyka.

Výsledky:

Český jazyk: výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy s výsledkem lepším, než má 80 % zúčastněných škol.

Matematika: patříme mezi úspěšné školy s výsledkem lepším, než má polovina zúčastněných škol.

Porovnáním výsledků testů z ČJ s výsledkem testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je na naší škole využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladům. Žáci pracují nad svoje možnosti.

V matematice je studijní potenciál žáků využíván optimálně a žáci pracují tak, jak odpovídá jejich studijním předpokladům.

Porovnání průměrného celkového percentilu (odhadem z grafů):

                                                   naše škola                           všechny školy

český jazyk                                       80                                           49

matematika                                       55                                           48

Rozdíl mezi třídou A a B je přibližně stejný v češtině i matematice, 5.B má zhruba o 5% slabší výsledek v obou předmětech. Výsledek je ale lepší, než by odpovídalo studijnímu potenciálu žáků třídy. 

Výsledek testování úrovně znalostí anglického jazyka je hodnocen v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Na konci 5. ročníku by žáci měli dosahovat úrovně A1. Test tvořil subtest poslech a subtest čtení.

Ze 44 testovaných žáků má 11 žáků úroveň A0 (25%), na úroveň A1(48%) dosáhlo 21 žáků, 9 žáků (20%) je na úrovni A2, kterou má mít žák odcházející z 9. ročníku a 3 žáci (7%) jsou na maturitní úrovni B1. Výsledek výuky angličtiny na škole je nadprůměrný.

Z dotazníkové části vyplynulo, že by páťáci doporučili naši školu kamarádům, že učení je v matematice baví, v češtině je baví někdy, do školy chodí rádi a ve své třídě se cítí dobře. Ve škole se chtějí naučit učit, spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi a získat maximum znalostí a dovedností.

Každý žák obdržel individuální zprávu s podrobnými výsledky.

Souhrnná zpráva je k dispozici v kanceláři školy. 


Vydáno: 5.6.2018 10:36 | 
Přečteno: 1373x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent