Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o studiu, SCIO

Národní testování Scio 2017/2018 - 7. třídy

V letošním školním roce jsme nadstandardně využili možnost testovat v Národním testování i žáky 7. ročníku. Testování se zúčastnilo téměř 5000 žáků 7. tříd.

V testech si ověřili svoje studijní předpoklady, znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka.

Souhrnné výsledky:

Český jazyk: výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy, výsledky našich sedmáků jsou lepší, než u 70% zúčastněných škol. Srovnatelného výsledku žáci dosáhli ve všech tematických částech testu (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost).

Matematika: výsledky naší školy jsou nadprůměrné, s výsledkem lepším, než má 80% zúčastněných škol. Srovnatelné výsledky mají žáci ve všech částech testu (čísla a početní operace, geometrie, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy).

Celkový průměrný výsledek:

                                                     naše škola                                        všechny školy

český jazyk                                          55                                                      48              

matematika                           63                                      48                                              
obecné studijní předpoklady                  60                                                        50     

Porovnáním výsledků testů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v českém jazyce využíván optimálně a výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům. V matematice je využíván studijní potenciál žáků dobře a výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, žáci pracují nad své možnosti.                                             

Výsledek testování úrovně znalostí anglického jazyka je hodnocen v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Na konci 5. ročníku by žáci měli dosahovat úrovně A1 a v průběhu studia na 2. stupni by měli dosáhnout na úroveň A2. Test tvořil subtest poslech a subtest čtení.

Ze 30 testovaných žáků má 10 žáků úroveň A1, na úroveň A2 již dosáhlo 19 žáků, 1 žák je na maturitní úrovni B1. Výsledek výuky angličtiny na škole je vysoce nadprůměrný.

Každý žák obdržel individuální zprávu s podrobnými výsledky. Souhrnná zpráva je k dispozici v kanceláři školy. 


Vydáno: 5.6.2018 10:45 | 
Přečteno: 1146x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent