Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o studiu, SCIO

Národní testování žáků 9. ročníku 2017/2018

Jak už je u nás ve škole zvykem, tak i letošní žáci 9. třídy ověřili svoje znalosti a dovednosti v národním srovnávacím testování Scio. Testy spolu s nimi vypracovalo 16 442 žáků devátých tříd. Testování se týkalo českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a angličtiny.

Výsledky naší školy jsou dobré, držíme se nad průměrem testovaných škol.

V českém jazyce i matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u poloviny zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů se studijními předpoklady žáků bylo zjištěno, že ve škole využíváme studijní potenciál žáků optimálně a výsledky testů pak odpovídají jejich studijním předpokladům i studijnímu nasazení.

Součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka. Tam jsou naše výsledky výborné. Z 27 žáků, kteří se testování zúčastnili, má úroveň A2 (9) a vyšší (B1 – 8, B2 – 3) 20 žáků. Věříme, že i zbývajících 7 žáků dosáhne do konce školního roku úrovně A2

Někteří žáci pracují lépe, než odpovídá jejich studijnímu potenciálu, někteří naopak mají rezervy a mohli by dosahovat lepších výsledků. K tomu by měl každému napomoci i list s individuálními výsledky, jejich rozborem a doporučením ohledně dalšího studia, který žáci obdrželi.

Souhrnná zpráva z testování je k dispozici v kanceláři školy.


Vydáno: 19.2.2018 11:51 | 
Přečteno: 784x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent