Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o studiu, SCIO

Testování Scio – 9. třída

Stejně jako v uplynulých letech, i letos na podzim se naši deváťáci zúčastnili národního testování. Do testování se zapojilo téměř 400 základních škol a víceletých gymnázií. Národními srovnávacími testy tak letos prošlo na 10 515 žáků. Počet zapojených škol i testovaných žáků je v porovnání s předchozími lety nižší, zřejmě jako důsledek jarního čtyřměsíčního uzavření škol z důvodu šíření onemocnění Covid-19. Jaká je tedy úroveň vzdělávání v této situaci?

Žáci vypracovali test obecných studijních předpokladů, test z matematiky, z českého jazyka a adaptivní test z anglického jazyka.

Celkový výsledek:

českém jazyce dosáhla naše škola na výsledek lepší než polovina všech zúčastněných škol. Jsme tedy mírně nadprůměrní. Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům.

Výsledky v matematice mají naši žáci stejné jako je průměr všech zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že žáci by v matematice mohli pracovat vzhledem ke svým studijním předpokladům lépe.

Třída 9B obecně dosáhla nadprůměrného výsledku mezi zapojenými školami, třída 9A má výsledek průměrný i slabší, což ale odpovídá rozložení studijního potenciálu žáků v jednotlivých třídách.

Výsledky jednotlivých tříd – percentil (kolik % škol jsme předstihli):

 

9.A

9.B

všechny školy

český jazyk

49

54

49

matematika

38

58

50

studijní předpoklady

43

60

 

 

anglickém jazyce jsou výsledky žáků nadprůměrné, lepší než výsledky 68% zapojených škol.

Jazyková úroveň u žáků na konci 9. ročníku se očekává na úrovni A2. Testováno bylo 40 žáků, v listopadu dosahovalo očekávané a vyšší úrovně již 34 žáků.

Úroveň

Počet žáků

A0

1

A1

5

A2

19

B1

13

B2

2

 

V porovnování výsledků jsou zahrnuta i víceletá gymnázia.

Z dotazníkového šetření pro žáky, které bylo součástí národního testování, také bylo zjištěno, že žáci jsou ve své třídě spokojení, ve škole se cítí dobře a školu by doporučili nebo spíše doporučili svým kamarádům. Výuku hodnotí žáci jako kvalitní (v porovnání s ostatními školami).

Nově žákovský dotazník obsahoval sadu otázek, které se týkaly distanční výuky. Žákům se na distančním vzdělávání líbí, že mohou pracovat online a s internetem, že mohou být doma a učit se kdy chtějí a jakým chtějí způsobem.

Naopak bojují s plněním zadaných úkolů, protože si neumí práci zorganizovat, chybí jim motivace k učení a chuť se učit, postrádají kontakt s učiteli (individuální práce, výklad, komunikace) a nedostatečný je i kontakt se spolužáky. Po návratu do školy by uvítali více skupinové práce a práce na projektech a větší využívání digitálních technologií v běžné výuce.

Každý žák obdrží svoji individuální zprávu.

 


Vydáno: 3.2.2021 18:08 | 
Přečteno: 181x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent