Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o studiu, SCIO

Výsledky Národního testování Scio 2019

I v letošním školním roce 2018/2019 jsme naše žáky přihlásili k testování společnosti scio, jejíž testy jsou pro nás dobrým externím evaluačním nástrojem.

Testování proběhlo ve 3., 5., 7. a 9. třídě (národní srovnávací testování) a v 8. třídě si žáci vyzkoušeli tréninkové testy k přijímačkám.

Díky superpaušálu, který jako škola financujeme a využíváme, si v rámci běžných vyučovacích hodin mohli žáci s vyučujícími vyzkoušet i tzv. testy do hodin nebo testy ověřující čtenářskou gramotnost.

Národní testování 3. tříd 2018/2019

Projektu Národního testování 3. tříd se v letošním školním roce zúčastnilo 4 505 žáků třetích tříd z celé republiky. Byli mezi nimi i naši třeťáci, kteří otestovali svoje dovednosti a znalosti v oblastech matematika, český jazyk, anglický jazyk, člověk a jeho svět a také klíčové kompetence.

A jaké jsou souhrnné výsledky za naši školu?

Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi mírně nadprůměrné školy s výsledkem lepším, než jaké má polovina zúčastněných škol. Stejně naši třeťáci dopadli i s anglickým jazykemvýsledek lepší než polovina škol.

matematice, oblasti člověk a jeho svět a v naplňování a rozvoji klíčových kompetencí si vedeme ještě lépe, svým výsledkem lepším, než jakého dosáhlo 70% škol, patříme mezi nadprůměrné úspěšné školy.

Výsledky naší školy jsou hodnoceny ve stejné skupině škol jako nadprůměrné, celkovým výsledkem se řadíme mezi úspěšné školy, lepší než 70 = zúčastněných škol.

Každý žák obdrží individuální zprávu, podrobné výsledky jsou v analytické zprávě k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Národní testování 5. ročník 2018/2019

Národního testování žáků 5. tříd se letos zúčastnilo 17 281 žáků. Naši žáci obstáli v celkovém srovnání velmi pěkně, v českém jazyce i matematice jsou jejich výsledky lepší než u 60% zúčastněných škol.

Porovnáním výsledku testu obecných studijních předpokladů s výsledky testů z matematiky a českého jazyka bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v naší škole využíván optimálně a výsledky testů odpovídají studijním předpokladům žáků.

Součástí testování byl i adaptivní test SCATE z anglického jazyka. Na konci 5. ročníku je očekávaná výstupní úroveň žáků A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Test se v průběhu testování přizpůsobuje dovednostem a znalostem žáků a je tvořen subtesty čtení a poslech.

73% žáků našich pátých tříd dosáhlo v době testování jazykové úrovně A1 a 14% z nich bylo již na úrovni A2, která se očekává u žáků 9. třídy. 27% žáků je zatím alespoň v jednom subtestu na úrovni A0. Celkovým výsledkem se řadíme mezi úspěšné školy.

Každý žák obdrží individuální zprávu, podrobné výsledky jsou v analytické zprávě k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Národní testování 7. ročník 2018/2019

Do tohoto testování se zapojilo 5 711 žáků z celé republiky. I naši sedmáci vypracovali test z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Dále si prověřili i znalosti a dovednosti z anglického jazyka.

To, jak každý testovaný dopadl, zjistí v individuální zprávě. Pokud jde o celkové výsledky naší školy, tak v českém jazyce i matematice jsme se zařadili mezi úspěšné školy s výsledkem lepším, než má 60% testovaných škol.

Porovnáním výsledku testu obecných studijních předpokladů s výsledky testů z matematiky a českého jazyka vyplynulo, že studijní potenciál žáků je v naší škole využíván optimálně a výsledky testů odpovídají studijním předpokladům žáků.

Také v testu anglického jazyka SCATE naši sedmáci uspěli. Po 5. ročníku je očekávaná výstupní úroveň žáků A1, do ukončení 9. ročníku by se pak žáci měli dostat na úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Test SCATE je adaptivní a v průběhu testování se přizpůsobuje dovednostem a znalostem žáků a je tvořen subtesty čtení a poslech.

V sedmém ročníku pouze jeden z žáků nedosáhl na požadovanou úroveň v jednom ze subtestů. Naopak 2 žáci již dosáhli na úroveň B1 (očekává se u maturantů). 48% sedmáků je na úrovni A2 (výstup po ZŠ) a 45% splňuje požadavky úrovně A1.

Podrobné výsledky jsou v analytické zprávě k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Trénink na přijímací zkoušky – 8. ročník - 2019

Před odjezdem na ozdravný pobyt stihli osmáci scio trénink na přijímačky. Musíme říct, že s výsledkem vynikajícím.

Celého testování se zúčastnilo 5 809 žáků z 340 škol, nejvíce testovaných žáků je z Prahy a Středočeského kraje.

Z grafů souhrnné zprávy můžeme vyčíst, že mají dobré studijní předpoklady, se kterými společně umíme pracovat.

Výsledky – percentil – porovnání:

                                                                       průměr všech 8. tříd               naše 8. třída

Obecné studijní předpoklady                                    50,1                                         62,4

Matematika                                                            51,7                                         59,6

Český jazyk                                                            51,7                                         65,6

 

Z analýzy jednotlivých částí testů jsme také zjistili, na čem v budoucnu zapracovat – v matematice na geometrii a v češtině zas máme rezervu v literatuře.

Každý žák obdržel brožurku s analýzou svých výsledků a doporučeními pro další studium a volbu střední školy.

 

 

Národní testování 2018/2019 – 9. třída

 

Stejně jako v uplynulých letech, i letos na podzim se naši deváťáci zúčastnili národního testování společnosti Scio. Do testování se zapojilo 537 základních škol, konkurenci doplnili i žáci z odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Národními srovnávacími testy tak letos prošlo na 17 337 žáků. A jak si vedli ti naši?

 

Žáci vypracovali test obecných studijních předpokladů, test z matematiky, z českého jazyka a adaptivní test z anglického jazyka.

 

Celkový výsledek:

 

českém jazyce patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než by odpovídalo jejich studijním předpokladům.

 

Výsledky v matematice mají naši žáci lepší než u 60% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že potenciál žáků využívá škola v matematice optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům.

 

Výsledky jednotlivých tříd – percentil (kolik % škol jsme předstihli):

 

 

9.A

9.B

všechny školy

český jazyk

56

73

50

matematika

51

58

50

 

 

 

anglickém jazyce jsou výsledky žáků v 9. A lepší než výsledky u 75% škol, v 9.B jsou lepší než u 94% škol. Celkově jsou výsledky naší školy lepší než výsledky 68% zapojených škol.

 

Jazyková úroveň u žáků na konci 9. ročníku se očekává na úrovni A2. Testováno bylo 35 žáků, v listopadu dosahovalo na očekávané a vyšší úrovni již 31 žáků.

 

Úroveň

Počet žáků

A0

-

A1

4

A2

21

B1

10

 

 

 

Z dotazníkového šetření pro žáky a jejich rodiče, které bylo součástí národního testování, také bylo zjištěno, že žáci jsou ve své třídě spokojení, ve škole se cítí dobře a školu by doporučili nebo spíše doporučili svým kamarádům. Rodiče hodnotí výuku jako kvalitní (oproti ostatním školám), dostávají dostatek informací o výsledcích a chování dětí, jako dobré hodnotí též vztahy mezi žáky i vztahy učitel – žák.

 

 

 

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s podrobným rozborem výsledků, celková zpráva je k dispozici k nahlížení v kanceláři školy.

 


Vydáno: 21.6.2019 8:51 | 
Přečteno: 141x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent