Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o studiu

Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2017

V termínu 9. – 19.5. 2017 byla naše škola zařazena Českou školní inspekcí do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Cílem testování není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto je pro nás možnost zasadit výsledky žáků naší školy do rámce výsledků všech testovaných žáků zajímavá a je pro nás užitečnou zpětnou vazbou.

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační – testy měly omezenou délku, obsáhly jen omezenou část ze všech rozvíjených dovedností ve sledované oblasti, byly v nich zastoupeny pouze úlohy jedné úrovně obtížnosti (to zvýhodňuje částečně žáky víceletých gymnázií), ale pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů prezentovaná informace postačuje.

Výsledky školy jsou prezentovány formou výsečových grafů, které ukazují, jak velké byly podíly všech testovaných žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech testovaných žáků (včetně žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) získala méně než jednu pětinu možných bodů, jaká část jednu až dvě pětiny bodů atd. Nad grafem je uvedena hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků.

Graf tedy umožňuje posoudit, zda jsou naši žáci v průměru - ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol.

Naši deváťáci byli letos testování ve třech oblastech – jednu tvořil Český jazyk, druhou oblastí byl Anglický jazyk ajako třetí byla testována Informační gramotnost.

Českém jazyce byla úspěšnost našich žáků 69 %, zařadili jsme se tímto výsledkem do většinové skupiny (mírný nadprůměr), kterou tvoří 16.049 žáků z celkového počtu 40.334 testovaných žáků.

Anglickém jazyce žáci dosáhli úspěšnosti 77 %, (mírný nadprůměr) stejně jako většinová skupina 10. 410 žáků z celkového počtu 37.411 testovaných.

Ani výsledek v testu Informační gramotnosti nás nezklamal.  Žáci dosáhli úspěšnosti 65 %, (nadprůměr) stejně jako většinová skupina 2.890 žáků z celkového počtu 5.424 testovaných žáků.

Adresa pro přístup k individuálním výsledkům testů pro jednotlivé žáky je: http://set.csicr.cz/vysledky (heslo každý obdržel v rámci testování).


Vydáno: 8.8.2017 14:13 | 
Přečteno: 378x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent