Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Osobnosti školy

Anita Šancová

Anita Šancová

Anita se tanci věnovala odmala. Nejprve to byl Street dance, pak si vyzkoušela také Zumbu, nakonec se začala věnovat Discu, které ji neopustilo a soutěží v něm dodnes.

 

V současné době trénuje pod vedením Kristýny Kiki Vrbeníkové v taneční škole Raven Dance Company. Anita závodí hned v několika soutěžních kategoriích - v sólu, v duu, v malé skupině a ve velké skupině.

 

Nejraději tančí ve velké skupině. Líbí se jí, že se mohou tanečnice navzájem podpořit, tančí jako tým a kromě toho si ještě mohou vybírat, jak bude taneční sestava vypadat, zda zapojí i kulisy, tedy budou tančit tzn. free show, nebo čisté Disco. V této kategorii také Anita dosáhla největších úspěchů:

Mistrovství ČR v Discu 2019 – 1. místo

Mistrovství Evropy v Discu 2019 – 1. místo

Soutěž CDO 2020 – 1. místo v sólové kategorii C

Mistrovství ČR v Discu 2022 – 40. místo v sólové kategorii M (nejvyšší výkonnostní třída)

 

Veškerý svůj volný čas Anita věnuje tanci, na kterém se jí nejvíce líbí vzájemná podpora nejen mezi tanečníky ze stejné taneční školy, ale také mezi soupeři. Na soutěžích se ráda dívá na starší závodníky z vyšších výkonnostních kategorií, ti jí totiž dodávají potřebnou inspiraci.

 

Anitě přejeme mnoho sportovních úspěchů.


Vydáno: 13.1.2023 10:38 | 
Přečteno: 387x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent