Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, Osobnosti školy

Matematický Ámos 2015 je na Kavčích horách

Matematický Ámos 2015 je na Kavčích horách

Žákovský parlament Školy Kavčí hory inicioval mezi žáky hlasování o Zlatého Ámose. Tuto anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura a jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli. Do 22. ročníku této ankety přihlásili žáci a studenti 55 učitelů.

Z naší školy vzešly z hlasování žáků hned dvě nominace, paní učitelky Mgr. Martiny Hudecové a Mgr. Evy Štikové.

Nakonec bylo po finálovém dni vyhlášeno v pátek 27. března šest Ámosů. Zlatý Ámos, Ámos sympaťák 2015, Dětský Ámos 2015, Ámos - Nejoblíbenější učitel fyziky, chemie a matematiky.

Matematický Ámos byl korunován Ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a stala se jím paní učitelka Martina Hudecová, která na Škole Kavčí hory učí matematiku a fyziku, letos je třídní učitelkou deváťáků a je také metodikem prevence sociálně patologických jevů.

...

Paní učitelka Hudecová je jedna z největších osobností, kterou jsem měl možnost kdy potkat. Učí matematiku a fyziku a to velmi strhujícím způsobem. Učivo prokládá pokusy, které jsou většinou velmi zajímavé. Učí nás tím způsobem, že si většinu hodiny povídáme a ona se nám snaží vysvětlit učivo. A protože vše vysvětluje velmi srozumitelně, tak není příliš těžké zvládat testy. Paní učitelka je zároveň metodik prevence, takže nám vymýšlí i různé školní a mimoškolní akce.
(J. Svoboda, A. Bělohlávek)

Jsme pyšní, že ji máme právě v naší škole, a děkujeme za zajímavé hodiny matematiky i fyziky.

Další informace na:

http://www.praha4.cz/Oceneni-Matematicky-Amos-zamirilo-na-Skolu-Kavci-hory.html

http://www.zlatyamos.cz/aktuality/145/%C5%A0est%C3%81mos%C5%AF-z-toho-jeden-zlat%C3%9D

 

Diplom, šerpu Matematický Ámos 2014/2015 a dárek, krásný šátek, ale hlavně zájezd pro dvě třídy do iQLANDIA Liberec přišli paní učitelce předat přímo do školy náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Eduard Muřický, poradce náměstka pan Michal Horáček a pan Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý Ámos.

 


Vydáno: 1.4.2015 15:40 | 
Přečteno: 3477x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent