Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Poděkování

Děkujeme

Na prahu nového roku se nejen díváme dopředu, ale taky se ještě trochu ohlížíme. Při našem ohlédnutí do roku 2019 bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem žákům, rodičům a příznivcům školy za podporu, pochopení, vstřícnost, aktivitu a spolupráci.

Dále pak chceme poděkovat paní Jarolímové a Rendón za pravidelnou dodávku kalendářů a dalších tiskovin a také paní Richterové za pomůcky pro výuku hudební výchovy.

Paní Hausenblasové a Votoček Horákové pak patří dík za pomoc s přípravou vystoupení dětí ze 3.A a 2.B na vánoční akademii a celá řada rodičů pak pomohla dětem ze 4.A k úspěšné realizaci vánočního jarmarku na závěr projektu finanční gramotnosti – Abeceda peněz. „Děkujeme paní Benešová, Spurná, Pernická, Váňová, Elisová, Slámová, Vicari, obě paní Novákové (od Vojty i Kryštofa), paní Fořtová, Schicková … a ještě paní Lukešová a Spurná - za pomoc a podporu.“

Úspěšný nový rok 2020


Vydáno: 6.1.2020 18:22 | 
Přečteno: 440x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent