Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/podekovani/dekujeme  •  Vydáno: 6.1.2020 18:22  •  Autor: Jana Zelenková

Děkujeme

Na prahu nového roku se nejen díváme dopředu, ale taky se ještě trochu ohlížíme. Při našem ohlédnutí do roku 2019 bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem žákům, rodičům a příznivcům školy za podporu, pochopení, vstřícnost, aktivitu a spolupráci.

Dále pak chceme poděkovat paní Jarolímové a Rendón za pravidelnou dodávku kalendářů a dalších tiskovin a také paní Richterové za pomůcky pro výuku hudební výchovy.

Paní Hausenblasové a Votoček Horákové pak patří dík za pomoc s přípravou vystoupení dětí ze 3.A a 2.B na vánoční akademii a celá řada rodičů pak pomohla dětem ze 4.A k úspěšné realizaci vánočního jarmarku na závěr projektu finanční gramotnosti – Abeceda peněz. „Děkujeme paní Benešová, Spurná, Pernická, Váňová, Elisová, Slámová, Vicari, obě paní Novákové (od Vojty i Kryštofa), paní Fořtová, Schicková … a ještě paní Lukešová a Spurná - za pomoc a podporu.“

Úspěšný nový rok 2020