Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/odpovedna-spotreba-vyzva-na-prosinec-a-leden-zhodnoceni  •  Vydáno: 2.2.2022 16:20  •  Autor: Jana Zelenková

Odpovědná spotřeba – výzva na prosinec a leden - zhodnocení

Odpovědná spotřeba – výzva na prosinec a leden - zhodnocení

Prosincovo-lednová výzva byla poznamenána řadou karantén jak na straně žáků, tak na straně učitelů. I přesto se však podařilo v řadě tříd uskutečnit alespoň několik aktivit, které souvisely s vyhlášenou výzvou – s odpovědnou spotřebou.

Ve školce se děti zabývaly šetřením a aktivitami, které souvisejí s plýtváním potravinami. Využily výukové obrázky, videa a didaktické hry (Plast, sklo a papír a hra Na plíseň). V komunitním kroužku probraly, jak předcházet zbytečnému vyhazování potravin a jak dlouho vydrží vybrané potraviny v lednici. Předškoláci (třída Krtci) věnovali tématu odpovědná spotřeba celý den.

Plýtvání potravinami se objevilo jako téma i v hodinách výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ. Žáci o tomto tématu diskutovali a snažili se identifikovat hlavní příčiny, které vedou k plýtvání. Dále se seznámili s pravidly, která dokáží plýtvání omezit (10 + 1 pravidlo, jak neplýtvat potravinami).

Po Vánocích jsme se zabývali také tím, jaké vzdálenosti musely urazit jednotlivé dárky, které děti našly pod stromečkem. V chemii se žáci zaměřili pro změnu na elektrickou energii. Zjišťovali, jaké jsou výhody a nevýhody energie z obnovitelných zdrojů, kde dochází k jejím ztrátám a kde se nejvíce spotřebovává.

Téma odpovědné spotřeby a výroby je i tématem projektu Světová škola, takže se s ním budeme setkávat i v další části školního roku.

J. Bartoš