Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Odpovědná spotřeba – výzva na prosinec a leden - zhodnocení

Odpovědná spotřeba – výzva na prosinec a leden - zhodnocení

Prosincovo-lednová výzva byla poznamenána řadou karantén jak na straně žáků, tak na straně učitelů. I přesto se však podařilo v řadě tříd uskutečnit alespoň několik aktivit, které souvisely s vyhlášenou výzvou – s odpovědnou spotřebou.

Ve školce se děti zabývaly šetřením a aktivitami, které souvisejí s plýtváním potravinami. Využily výukové obrázky, videa a didaktické hry (Plast, sklo a papír a hra Na plíseň). V komunitním kroužku probraly, jak předcházet zbytečnému vyhazování potravin a jak dlouho vydrží vybrané potraviny v lednici. Předškoláci (třída Krtci) věnovali tématu odpovědná spotřeba celý den.

Plýtvání potravinami se objevilo jako téma i v hodinách výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ. Žáci o tomto tématu diskutovali a snažili se identifikovat hlavní příčiny, které vedou k plýtvání. Dále se seznámili s pravidly, která dokáží plýtvání omezit (10 + 1 pravidlo, jak neplýtvat potravinami).

Po Vánocích jsme se zabývali také tím, jaké vzdálenosti musely urazit jednotlivé dárky, které děti našly pod stromečkem. V chemii se žáci zaměřili pro změnu na elektrickou energii. Zjišťovali, jaké jsou výhody a nevýhody energie z obnovitelných zdrojů, kde dochází k jejím ztrátám a kde se nejvíce spotřebovává.

Téma odpovědné spotřeby a výroby je i tématem projektu Světová škola, takže se s ním budeme setkávat i v další části školního roku.

J. Bartoš


Vydáno: 2.2.2022 16:20 | 
Přečteno: 540x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent