Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/zhodnoceni-vodni-vyzvy  •  Vydáno: 7.4.2022 15:18  •  Autor: Jana Zelenková

Zhodnocení vodní výzvy

Zhodnocení vodní výzvy

Ve výzvě na únor a březen jsme věnovali pozornost vodě, která je všude okolo a bez které nejde žít. Toto téma se promítlo nejen do přírodovědných, ale také do humanitních předmětů. 

Ve školce si děti kromě povídání o koloběhu vody také vyzkoušely, jaké předměty se potopí, které naopak umí plavat na hladině, co se ve vodě rozpustí a co se v ní zbarví. Děti si také udělaly pokus: v miskách ve vodě rozpustili sůl a cukr a roztoky daly na sluníčko. Nyní sledují, jak v mističkách začínají vznikat krystaly. Voda také byla tématem výtvarné činnosti. Například vytvářely studánky mícháním barev, které může voda mít.

Ve škole se žáci detailněji seznámili s koloběhem vody. Zjistili také, jak je to s technickým zasněžováním a zopakovali si, jak vodou šetřit. Pozornost byla věnována také znečišťování vody. Naší pozornosti neunikly ani mokřady, které představují velmi důležitý prvek krajiny, který byl bohužel v minulých letech systematicky ničen.

Ve fyzice byla voda probrána ve všech svých skupenstvích – kapalném, plynném i pevném. Díky této vlastnosti vody můžeme na jaře pozorovat třeba krásy tání. Žáci také počítali hmotnost velkých oblaků.

Vodní téma se ale objevilo i ve výtvarné a hudební výchově i dalších předmětech.

22. března jsme si tematickým zvoněním (Modlitba za vodu) připomněli Světový den vody, v češtině žáci tuto Skácelovu báseň podrobili rozboru a také se stala tématem slohových prací.
Většina žáků se shodla na tom, že vodu bereme jako samozřejmost a nevážíme si jí, ačkoliv je skvělá, zajímavá, zábavná a je super ji zkoumat a pozorovat, jak funguje a jaké má vlastnosti.

Jan Bartoš