Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/akce/pohled-do-sveta-mezinarodni-diplomacie  •  Vydáno: 3.4.2024 16:16  •  Autor: Jana Králová

Pohled do světa mezinárodní diplomacie

Dne 28. 3. 2024 jsme měli my, studenti 1. ročníků, vzácnou příležitost nahlédnout do světa mezinárodní diplomacie a důležitých globálních témat prostřednictvím návštěvy Informačního centra OSN v Praze. Tato zkušenost nám poskytla jedinečný vhled do práce Organizace spojených národů a její role v současném světě.

 

Během návštěvy jsme měli možnost se setkat s vedoucím kanceláře Informačního centra OSN Michalem Brožou,  který nám poskytl informace o historii a činnosti OSN. Získali jsme hlubší porozumění fungování organizace, jejích hlavních cílů a úkolů, které před sebou má.

 

Jedním z vrcholů návštěvy byla prezentace o aktuálních globálních tématech, kterou jsme pozorně sledovali a aktivně se do diskuse zapojovali. Témata jako je udržitelný rozvoj, lidská práva, mírová udržitelnost a humanitární pomoc byla pro nás nejen zajímavá, ale také nás motivovala k zamyšlení nad naším vlastním přístupem k těmto důležitým tématům.

 

Návštěva Informačního centra OSN v Praze byla pro nás nejen poučná, ale také inspirativní. Děkujeme všem pracovníkům centra za jejich čas a ochotu sdílet své znalosti s námi. Tato zkušenost nás posunula dál v našem poznávání světa a motivuje nás k aktivnímu zapojení se do globálních témat,  např. v projektu Světová škola, který je součástí naší školy již 10 let.

K. Měšťánková