Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: přípravka pro budoucí prvňáčky

10. přípravka

10. přípravka

Protože byla hojná účast, ihned po přivítání jsme se rozdělili na dvě skupiny - hroši a žirafy. V obou skupinách jsme si povídali o ročním období, které právě klepe na dveře. Všichni předškoláci se na jaro moc těší. Příroda se začíná zelenat a objevují se první květy. Také se rodí mláďata a my jsme si povídali o tom, která zvířecí miminka můžeme spatřit v lese nebo na louce. Zahráli jsme si na malé zajíčky a rozhýbali se při pohybové hře. Na závěr jsme jednoho zajíčka vybarvili.

Děti byly šikovné a my se těšíme na příští setkání.

M. Valvodová a M. Medková


Vydáno: 12.3.2018 15:49 | 
Přečteno: 1133x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent