Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: přípravka pro budoucí prvňáčky

Druhá přípravka

20. října 2015 jsme se opět sešli s našimi předškoláky. Tentokrát jsme si povídali o podzimu. Děti vyprávěly o tom, co se v tomto ročním období děje v přírodě a jaké způsoby zábavy můžeme venku hledat. Nezapomněli jsme ani na matematiku. Budoucí žáci počítali a zároveň vybarvovali cestu k domečku. Také jsme trénovali poznávání geometrických tvarů. Čas nám rychle utekl a my už se těšíme na příště.

Učitelky 1. stupně


Vydáno: 3.11.2015 13:34 | 
Přečteno: 1617x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent