Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: přípravka pro budoucí prvňáčky

Organizace naší přípravky

Rádi bychom Vás seznámili s organizací naší přípravky pro letošní školní rok.

Děti z MŠ přivádí paní učitelka v 14:55 ke vchodu u kanceláře školy, kde je přebírá paní učitelka ZŠ. Po skončení hodiny v 15:45 jsou děti předány stejným způsobem.
Budoucí prvňáčky z jiných MŠ přivádí rodič do recepce školy ve 14:55, kde zapíše do sešitu jméno dítěte, adresu, své jméno a kontakt na sebe, případně na jinou osobu. Při odchodu si rodič v 15:45 své dítě přebere proti podpisu.
Jednotlivá setkání jsou vždy tématicky zaměřena: anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti, literární výchova či hudební výchova. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny, aby počet dětí umožnil plně se věnovat všem.
Opět věříme, že naše přípravka bude tak oblíbená jako v minulých letech. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Učitelky 1. stupně


Vydáno: 1.10.2014 12:29 | 
Přečteno: 1408x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent