Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: přípravka pro budoucí prvňáčky

Přípravka pro budoucí prvňáčky ve znamení zrakového i sluchového vnímání

Přípravka pro budoucí prvňáčky ve znamení zrakového i sluchového vnímání

V úterý 3. 3. proběhla další přípravka pro budoucí prvňáčky tentokrát ve znamení zrakového a sluchového vnímání. 

Nejdříve jsme si pojmenovali všechny části lidského těla a provedli jsme pohybovou hru „Kolena, ramena, kolena, ruce.“ Děti byly moc šikovné a nepletly se. Jednotlivé části těla jsme dělili na slabiky a na prstech ukazovali, kolik slabik to je. Následovala hra „Hláska nás budí“. Děti odpočívaly, a pokud uslyšely správnou hlásku, tak se probudily. Po té začaly děti kreslit postavu se všemi detaily. Rozloučily jsme se písničkou „My jsme malé dětičky“, která byla opět zaměřená na části lidského těla.

Těšíme se zase příště na poslední přípravku ve znamení Velikonoc!

 

Miloslava Pospíšilová a Venuše Souralová


Vydáno: 9.3.2020 8:22 | 
Přečteno: 841x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent