Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: SCIO

Trénink na přijímací zkoušky v 8. třídách

V rámci sciotestů každoročně využíváme „Trénink na přijímací zkoušky“ pro žáky 8. tříd.

Žáci vždy vypracují test obecných studijních předpokladů, zároveň před testem provedou vlastní odhad, jak asi „dopadnou“ a označí typ střední školy, kde by chtěli pokračovat ve studiu. Příští rok se na volbu střední školy ale také zaměříme ve Světě práce, kde se volbou profesní orientace a SŠ budeme zabývat celé 1. pololetí.

Dále osmáci vypracovali test z českého jazyka a z matematiky, výsledky jednotlivých částí testů pak byly porovnány s výsledky testu studijních předpokladů. Výstupem z "tréninku" je i zhodnocení předpokladů pro studium na zvoleném typu SŠ.

Obecně lze říct, že výsledky v tréninku odpovídají výsledkům z loňského Národního testování, které žáci absolvovali. V 8.B jsou výsledky v souladu s obecnými studijními předpoklady žáků
a je vidět, že na sobě děti stále pracují. V 8.A jsou studijní předpoklady třídy obecně lepší, žáci však pracují méně, dosáhli slabšího výsledku, než by odpovídalo jejich předpokladům. Máme tedy společně na čem v příštím školním roce zapracovat.

Každý žák dostane svoji individuální zprávu s rozborem výsledků.


Vydáno: 21.6.2024 9:13 | 
Přečteno: 81x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent