Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Školní časopis

Historie školního časopisu

Tak jako v leckteré jiné, tak i v naší škole vycházely a vychází různé žákovské a studentské časopisy.

Při cestě do jejich historie se dostaneme až do roku 1998, kdy na střední škole začali studenti vydávat časopis Guláš pod lupou, který mapoval především dění ve škole.
Na konci školního roku 1999/2000 vyšlo 1. číslo časopisu H – Spektrum, které pak vycházelo následujících šest let.
Samostatným pokusem studenstva o publicistickou činnost bylo jedno číslo nezávislého měsíčníku Brouk a dvě vydání časopisu Ahasver, která prezentovala nejen život školy, ale i vlastní literární tvorbu a názory studentů.
Od roku 2006 proběhlo několik pokusů o vzkříšení školní ho středoškolského časopisu, ty však zpravidla ztroskotaly po vydání jednoho či dvou čísel – Zpravodaj, Xídlišti, Půlnoční noviny.
Delšího trvání a větší obliby mezi čtenáři se dočkal až v roce 2008 časopis Bourák, který vycházel nejprve jako měsíčník, pak jako čtvrtletník, až přestal vycházet zcela.
V současné době střední škola časopis nevydává a s nadějí čekáme, až se mezi studenty objeví nový „šéfredaktor“ a tradici školního časopisu vzkřísí.

Na základní škole se pokusy o školní časopis objevovaly už v dávné historii školy, jak se o tom můžeme dočíst ve školních kronikách od roku 1967, ale v našem archivu nacházíme stopy souvislé redakční činnosti v roce 2000/2001, kdy deváťáci odstartovali časopis Š.O.K. (překvapivě = školní otevřený koutek), který pak vycházel do roku 2004. Nová redakční rada pak zatoužila po změně názvu a byla vyhlášena soutěž o logo a název časopisu. Z této se zrodil Šotek, který vycházel jako čtvrtletník s bonusovými (třeba vánočními či předprázdninovými) čísly až do loňského školního roku, kdy se přejmenoval na Kavky. Kavky vycházely jako „dvouměsíčník“ a přinášely především informace ze školních akcí, příspěvky žáků na různorodá témata i vlastní žákovskou literární a výtvarnou tvorbu. Vzhledem k tomu, že se na začátku letošního školního roku změnila sestava redakční rady, doufáme, že se bude do budoucna Kavkám dobře dařit.

Jak se tvář časopisů měnila, můžete vidět na přiložených obrázcích.


Vydáno: 10.1.2013 11:32 | 
Přečteno: 2534x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent