Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: školní parlament

školní parlament - březnová zpráva

V Březnu se Školní parlament zabýval především přípravou podkladů pro školy v Africe. Rozhodli jsme se, že na úvod pošleme základní informace o České Republice a o nás. Děti 4.–7. tříd připravovaly v hodinách nejrůznější obrázky, hry a informační panely o ČR, děti z 8. a 9. tříd společně se střední školou psaly slohové práce v angličtině. Vše, co jsme napsali, jsme nakonec museli přeložit do angličtiny, což bylo velmi náročné, ale myslím, že jsme vše zvládli a na konci března jsme tedy odeslali dvě krabice do Afriky a nyní čekáme na odpověď.

Stále řešíme nejrůznější nápady, jak zlepšit náš pobyt ve škole. Zazněla spousta návrhů, ale nemůžeme se zabývat všemi. Nejzajímavější asi byl nápad umístit do tříd, kde je projektor závěsy, aby bylo lépe vidět na plátno. Tento návrh budeme příští měsíc probírat s paní ředitelkou.

Tento měsíc byla také vyhlášena anketa Zlatý Amos a přes to, že naše paní učitelky nepostoupily do dalšího kola, byla paní učitelka Hudecová oceněná titulem „Matematický Amos“. Ještě jednou jí velice gratulujeme!!!

Na konci března byl také významný den pro naše učitele a to „Den učitelů“. Jako dárek jsme vymysleli, že necháme v týdnu po Velikonocích zahrát oblíbené písničky našich vyučujících místo zvonění. Jelikož máme k dispozici jen čtyři dny, museli jsme losovat z mnoho skladeb, tak věříme, že vylosované písničky potěší nejen ty, kteří si je přáli, ale i všechny ostatní, pro které je hrajeme.

Tiskový mluvčí školního parlamentu


Vydáno: 8.4.2015 9:59 | 
Přečteno: 1684x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent