Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: školní parlament

školní parlament - závěrečná zpráva

Poslední tři měsíce se parlament scházel opravdu velmi málo, ale aktivit jsme měli mnoho. Organizovaly se oslavy 700. výročí narození Karla IV., dále jsme se v květnu chystali na ozdravné pobyty, starali jsme se o šneky (mají často vajíčka – asi se jim u nás líbí J) a hlavně všichni máme spoustu zařizování s uzavíráním známek. Mimo to jsme ještě 22. 6. slavili 50. výročí otevření naší školy, do kterého se zapojili parlamentáři v různých rolích a to jak vystupující, tak organizátoři nebo jako přípravný výbor různých soutěží. Je toho prostě moc, ale my to všechno zvládáme J.

Do konce školního roku se už nic dalšího nestihlo, a tak Vám tímto chceme popřát hezké letní prázdniny.

Váš Školní parlament


Vydáno: 30.6.2016 12:24 | 
Přečteno: 1921x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent