Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Školská rada

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. září 2013

Projednání výročních zpráv Školy Kavčí hory za minulý rok:

Školská rada projednala následující výroční zprávy:

  • Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/13
  • Výroční zpráva SŠ za školní rok 2012/13
  • Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012


Školská rada s předloženými zprávami souhlasí. Schváleno všemi přítomnými členy školské rady.

Hodnocení práce ředitelky školy Mgr. Heleny Pondělíčkové

Při hodnocení vycházela školská rada jak z Výročních zpráv školy, tak i z výsledků různých kontrol a hodnocení pověřenými úřady. Tak jako v minulosti byla práce paní ředitelky při řízení tří vzdělávacích subjektů na vysoké úrovni. Školská rada též oceňuje velmi dobrou vzájemnou spolupráci s paní ředitelkou.

Toto hodnocení bylo schváleno všemi přítomnými členy školské rady.

Rada projednala úpravy školního vzdělávacího programu dle požadavků RVP k 1.9.2013

Projednání technického stavu oplocení školního areaálu a stavu kanalizační přípojky

Zapsala: H. Hofmannová       


Vydáno: 30.9.2013 8:35 | 
Přečteno: 1642x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent