Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně, Důležité, Světová škola

Projektový den "Odpovědná spotřeba"

Ve středu 5. dubna 2023 se na naší škole konal projektový den na téma odpovědná spotřeba. Celá akce byla součástí projektu Světová škola, který se zaměřuje na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

 

Tento den byl zorganizován žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SOŠ, kteří se postarali o celkovou organizaci a vytvoření týmů společně s mladšími žáky. Každá skupina si vybrala téma odpovědné spotřeby a společně jej zpracovala.

 

Je potěšující vidět, jak žáci a studenti dokážou skvěle spolupracovat napříč ročníky a jak jsou schopni vzájemně se inspirovat. Organizace celé akce byla díky nim na velmi vysoké úrovni a vedení akce se neslo v duchu spolupráce a pomoci navzájem.

 

Výstupem všech skupin jsou informační panely, které jsou nyní vystaveny v budově školy. Na těchto panelech se žáci a studenti zaměřili na různá témata, jako například šetření vodou, šetření potravinami, welfare zvířat, spotřeba papíru či šetření penězi.

 

Na naší škole tak nyní probíhá výstava všech vytvořených panelů, která slouží jako ukázka toho, jak se i my můžeme ve svém životě a při svých nákupech chovat odpovědně a ohleduplně. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům a studentům za jejich skvělou práci a organizaci celé akce. Jejich schopnost spolupráce, kreativita a ochota pracovat v týmu jsou pro nás velkou inspirací a vzorem.

 

Srdečně zveme všechny rodiče na naši výstavu, kterou lze zhlédnout v přízemí školy během třídních schůzek.

K. Měšťánková

 


Vydáno: 13.4.2023 6:40 | 
Přečteno: 223x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent