Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Světová škola

Projektový den "Odpovědná spotřeba"

Ve středu 5. dubna 2023 se na naší škole konal projektový den na téma odpovědná spotřeba. Celá akce byla součástí projektu Světová škola, který se zaměřuje na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

 

Tento den byl zorganizován žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SOŠ, kteří se postarali o celkovou organizaci a vytvoření týmů společně s mladšími žáky. Každá skupina si vybrala téma odpovědné spotřeby a společně jej zpracovala.

 

Je potěšující vidět, jak žáci a studenti dokážou skvěle spolupracovat napříč ročníky a jak jsou schopni vzájemně se inspirovat. Organizace celé akce byla díky nim na velmi vysoké úrovni a vedení akce se neslo v duchu spolupráce a pomoci navzájem.

 

Výstupem všech skupin jsou informační panely, které jsou nyní vystaveny v budově školy. Na těchto panelech se žáci a studenti zaměřili na různá témata, jako například šetření vodou, šetření potravinami, welfare zvířat, spotřeba papíru či šetření penězi.

 

Na naší škole tak nyní probíhá výstava všech vytvořených panelů, která slouží jako ukázka toho, jak se i my můžeme ve svém životě a při svých nákupech chovat odpovědně a ohleduplně. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům a studentům za jejich skvělou práci a organizaci celé akce. Jejich schopnost spolupráce, kreativita a ochota pracovat v týmu jsou pro nás velkou inspirací a vzorem.

 

Srdečně zveme všechny rodiče na naši výstavu, kterou lze zhlédnout v přízemí školy během třídních schůzek.

K. Měšťánková

 


Vydáno: 13.4.2023 6:40 | 
Přečteno: 504x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent