Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

EDUWASTE

EDUWASTE

V pátek 21.4. 2023 se žáci 8. a 9. třídy měli možnost seznámit s projektem EDUWASTE, jehož partnery jsou Charita Slovensko Slovensku, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a POTEX s.r.o., Česká republika, jehož oranžové kontejnery na použitý textil všichni známe.

Cílem projektu je poukázat na rychlou módu jako na negativní prvek, který zhoršuje životní prostředí a přispívá ke klimatické změně. Chce oslovit co nejširší cílové skupiny. 

My jsme se zúčastnili konkrétního projektu zaměřeného na žáky základních a středních škol. Dvě lektorky ze Slovenska nás seznámily s negativními dopady nakupování zbytečného množství oblečení, poukázaly na nutnost třídění textilního odpadu a celou problematiku nám přiblížil i krátký film.

Ačkoliv měl někdo možná trošku problém se slovenštinou, základnímu poselství o nutnosti chránit životní prostředí, směřování k udržitelnému rozvoji a uvědomění si, že i textilní odpad představuje obrovský problém, jsme určitě rozuměli všichni.

S projektem se můžete podrobněji seznámit na https://www.recyklujemetextil.cz/eduwaste?page=18


Vydáno: 26.4.2023 10:41 | 
Přečteno: 408x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent