Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Důležité

Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

zahájili jsme školní rok, děti dostaly rozvrhy, probíhají třídnické práce a třídnické hodiny, společně si zvykáme na opětovnou docházku do školy a nové povinnosti, od 7.9. začne probíhat výuka podle rozvrhu v plném rozsahu.

V souladu s manuálem MŠMT k provozu škol a s dalšími doporučeními odpovědných orgánů jsme se snažili upravit chod školy tak, aby byl pobyt v ní pro všechny zúčastněné co nejvíc bezpečný i z epidemiologického hlediska.

Z toho důvodu si vás také dovolujeme informovat, že školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "...oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních, a současně informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy sám..." Proto nemají žáci s akutním onemocněním dýchacích cest (rýma, kašel) povolený vstup do školy.

Vzhledem k tomu, že ve škole je přes 600 žáků a ti se dle doporučení nemají zbytečně mísit, byla organizace provozu někdy „trochu oříškem“.

Co jsme realizovali:

  • zajištění minimalizace styku jednotlivých stupňů (úprava nástupu na vyučování, eliminace velkého počtu žáků v šatnách, úprava rozvrhu učeben)
  • omezení pohybu žáků po škole během vyučování (střídání učeben, režim přestávek)
  • regulace nástupu tříd na obědy do školní jídelny
  • organizace činnosti oddělení školní družiny – zajištění homogenity jednotlivých skupin
  • omezení vstupu třetích osob, povinnost nosit roušku
  • oddělení aktivit cizích subjektů v budově školy
  • zabezpečení dostatečného množství dezinfekčních prostředků a prostředků pro hygienu žáků včetně bezdotykových stojanů s dezinfekcí v prostoru šaten a jídelny
  • zajištění stálého větrání školních prostor (šatny, učebny, chodby)
  • zajištění průběžného úklidu a dezinfikování povrchů v průběhu celého dne

A další a další více či méně znatelná a citelná opatření.

Žáci byli seznámeni se školním řádem, byli poučeni o bezpečnosti, o hygienických a protiepidemických opatřeních a o nutnosti tato opatření dodržovat.

Uvědomujeme si, že některá z těchto opatření se vás mohou více dotknout, nemusí být příjemná, ale udělali jsme je proto, že jsou nutná. Věříme, že s vaší spoluprácí a s osobní zodpovědností nás všech se nám podaří zvládnout školní rok bez nepříjemných omezení školní docházky.

Děkujeme za pochopení


Vydáno: 2.9.2020 16:31 | 
Přečteno: 767x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent