Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně

Informace k provozu školy aktualizovaná k 7.12.2020

Vážení rodiče,

od 25. 11. 2020 se v souvislosti s epidemickou situací opět mění podmínky pro vzdělávání žáků. 

25. 11. 2020 se do školy k prezenčnímu vzdělávání vrátily 4. ročník střední školy

Od 30. 11. 2020 nastoupí do školy všichni žáci prvního stupně a 9. třídy.  

Žáci 6., 7. a 8. ročníku od 30. 11. zahajují vzdělávání ve střídavém režimu (týden distanční výuka, týden prezenční výuka).

Střídání u nás ve škole zahájíme v režimu, kdy v týdnu od 30.11. 6., 7. ročník pokračuje v distančním vzdělávání a žáci 8. ročníku se budou vzdělávat tento týden ve škole.

Od 7.12. zahajují vzdělávání ve střídavém režimu (týden distanční výuka, týden prezenční výuka) žáci 1. – 3. ročníků střední školy, zahájíme prezenčně s prvními ročníky. 2. a 3. ročník pokračují v distančním vzdělávání a ve škole se uvidíme 14.12.

Školní vyučování bude upraveno, v rámci hudební výchovy se nebude zpívat, ale žáci budou naplňovat ostatní kompetence školního vzdělávacího programu. Ve vzdělávacím oboru tělesná výchova žáci nebudou sportovat, ale mohou plnit ostatní činnosti ze školního vzdělávacího programu, případně bude hodina odvolána nebo nahrazena přesunutím jiného předmětu. Pokud počasí dovolí, budou žáci na 1. stupni místo tělesné výchovy pobývat na čerstvém vzduchu.

Prosíme vás proto, aby děti chodily do školy vhodně oblečeny pro pobyt venku (teplá bunda, boty, rukavice, čepice) a zároveň měly s sebou do třídy alespoň dvě vrstvy oblečení, protože během vyučování budeme často větrat.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci na obličeji roušku. Bylo by dobré, kdyby žáci měli v aktovce v obalu i roušky náhradní, zvláště pokud by měly být ve škole celý den. 

Rozvrh pro žáky v prezenčním vzdělávání bude upraven pouze minimálně, vyučování bude probíhat dle řádného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.  Na cizí jazyky se žáci ZŠ nebudou dělit, výuku budou mít vždy žáci z jedné třídy společně.

Žáci 1. - 4. třídy ZŠ nebudou až do odvolání využívat počítačové učebny.

Na SŠ probíhá prezenční výuka podle rozvrhu včetně dělení na skupiny.

Distanční vzdělávání bude probíhat podle upraveného rozvrhu a bude kombinovat výuku online se samostatnou prací podle pokynů vyučujících. Změny v rozvrhu prosím sledujte i nadále prostřednictvím Bakalářů (rozvrh, třídní kniha).

Příchod do školy by měl být zajištěn tak, aby se žáci pokud možno nepotkávali.

Žáci základní školy přicházejí do školní budovy hlavním vchodem v 7.40 – 7.55 hodin (používají oba vstupy do šaten - suterén i hlavní vchod). Pouze žáci prvních tříd přicházejí na 8.00 před vchod do školní družiny z nádvoří, kde si je přebere vyučující.

Studenti v prezenčním modulu mají vyučování od 8.55.

 

Obědy

Na oběd budou žáci 1. – 4. třídy chodit v rámci 5. vyučovací hodiny.

5.– 9. třída obědvá v rámci 6. vyučovací hodiny.

Studenti SŠ obědvají od 13.30.

Všichni žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání a oběd si vyzvedávají přes výdejní okénko mají stanovenu dobu výdeje oběda na 13.45 – 14.00.

 

Studenti 4. ročníku SŠ, kteří se stravují, jsou přihlášeni od 25.11. a pokud nemají o stravování zájem, musí si obědy odhlásit.

Všichni žáci 1. stupně a žáci 9. tříd, kteří se stravují, mají obědy od 30.11. automaticky přihlášené, v případě, že se dítě nebude stravovat, je potřeba oběd odhlásit.

Žáci ZŠ a studenti SŠ, kteří mají střídavou výuku, budou mít obědy automaticky přihlášené vždy na týden prezenční výuky.

Žáci ZŠ a studenti SŠ na distančním vzdělávání si v případě zájmu o stravování musí obědy přihlásit do 26.11. do 12 hodin.

Podmínkou přihlášení ke stravování jsou zaplacené obědy, prosíme, zkontrolujte si platby.

Přihlášení i odhlášení oběda je možné na e-mailu skolnijidelna@ksidlisti.cz nebo na www.strava.cz

 

Školní družina bude fungovat od 7.00 do 17.00. Věříme, že zvážíte délku pobytu dětí v družině, aby nebyly celý den v rouškách. Z tohoto důvodu prosíme upravte se svou vychovatelkou ve školní družině čas příchodu a odchodu svých dětí.

Oddělení školní družiny budou fungovat tak, aby byla zachována homogenita skupin v souladu s pokyny z MŠMT.

Provoz ranní družiny je z organizačních a hygienických důvodů omezen tak, že do ranní ŠD mohou chodit pouze přihlášení žáci z 1. - 4. třídy.

Doufáme, že se nám všem podaří ve škole se co nejrychleji aklimatizovat, a i přes ztíženou epidemickou situaci a náročné hygienické podmínky se co nejefektivněji vrátit k běžném provozu. Protože se však situace často mění a některé okolnosti nedokážeme dopředu předvídat, sledujte prosím Bakaláře i webové stránky školy, kde vás budeme o případných dalších režimových opatřeních informovat.

Děkujeme vám za vaši podporu i v době distančního vzdělávání a věříme, že společně složitou situaci všichni zvládneme.

Vedení školy


Vydáno: 3.12.2020 16:12 | 
Přečteno: 1068x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent