Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

od 4. 1. 2021 se v souvislosti s epidemiologickou situací opět mění podmínky pro vzdělávání žáků.

4.1.2021 se do školy k prezenčnímu vzdělávání vrací pouze žáci 1. a 2. tříd základní školy.

Žáci 3. – 9. ročníku ZŠ a všichni středoškoláci se budou vzdělávat distančně.

Rozvrh pro žáky v prezenčním vzdělávání bude upraven pouze minimálně, vyučování bude probíhat dle řádného rozvrhu s úpravou výuky hudební a tělesné výchovy (náhradní program). Na cizí jazyky se žáci nebudou dělit, výuku budou mít vždy žáci z jedné třídy společně. 

Distanční vzdělávání bude probíhat podle upraveného rozvrhu a bude kombinovat výuku online se samostatnou prací podle pokynů vyučujících. Změny v rozvrhu prosím sledujte i nadále prostřednictvím Bakalářů (rozvrh, třídní kniha). 

Příchod do školy by měl být zajištěn tak, aby se žáci pokud možno nepotkávali. Prvňáci by měli chodit po třídách oběma hlavními vchody v 7.45, druháci též po třídách oběma hlavními vchody v 8.00.

Obědy

Žáci 1. a 2. tříd mají od 4.1. obědy přihlášené, kdo se nebude stravovat, musí si oběd odhlásit.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně (3.-9. třída ZŠ a žáci SŠ) mají obědy odhlášené. V případě zájmu o stravování je potřeba si obědy přihlásit, nejlépe do 31.12. na emailu skolnijidelna@ksidlisti.cz
Obědy se budou přihlášeným žákům (distanční výuka) vydávat do jídelních boxů na terase u školní jídelny na nádvoří. Výdej těchto boxů bude probíhat od 13.30 do 14 hodin. Při výdeji je nutné dodržovat platná protiepidemická a hygienická opatření (roušky, rozestupy). Nelze také odebraný oběd v areálu školy konzumovat.

Podmínkou přihlášení ke stravování jsou zaplacené obědy, prosíme, zkontrolujte si platby.

Přihlášení i odhlášení oběda je možné na e-mailu skolnijidelna@ksidlisti.cz nebo na www.strava.cz 

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. tříd fungovat od 7.00 do 17.00. Věříme, že zvážíte délku pobytu dětí v družině, aby nebyly celý den v rouškách. Z tohoto důvodu prosíme upravte se svou vychovatelkou ve školní družině čas příchodu a odchodu svých dětí. Do družin budou žáci rozděleni v neměnných skupinách podle jednotlivých tříd.


Podrobné a aktuální informace najdete na Bakalářích (nástěnka školy, zprávy).

 

Věříme, že i v těžkých dobách všichni společně začneme rok 2021 s odvahou, kuráží a v pohodě.

Vedení školy


Vydáno: 28.12.2020 19:12 | 
Přečteno: 678x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent