Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Informace k závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žáci, studenti,

vzhledem k tomu, že letošní školní rok dospěje brzy ke svému konci netradičním a pro všechny velmi novým a neobvyklým způsobem, zde je několik informací:

  • od 25. 5. je umožněna přítomnost přihlášených žáků 1. stupně ve škole – činnost těchto vzdělávacích skupin skončí 30.6.2020. Ve dnech 29. a 30. 6. nebude zajištěno stravování.
  • 29. a 30. 6. je vyhlášen volný den ředitele školy pro ZŠ i SŠ
  • od 15. 6. do 25. 6. budou probíhat konzultace a především třídnické hodiny přihlášených žáků 2. stupně a 1.—3. ročníku střední školy, v této době také docházející žáci a studenti společně vyklidí šatní skříňky, odnesou si věci ze tříd. Ostatním žákům navrhnou třídní učitelé náhradní termín, případně bude skříňka vyklizena školou a věci předány společně s vysvědčením.
  • klasifikace bude uzavřena do 19. 6.
  • vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 26. 6. – podle pokynů jednotlivých třídních učitelů, nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v sekretariátu školy, kde si je můžete vyzvednout v úředních hodinách i během prázdnin
  • všechny další informace k organizaci závěru školního roku vám poskytnou třídní učitelé na schůzce online nebo přes Bakaláře
  • na začátku školního roku proběhne výměna učebnic, po zopakování učiva také rozřazovací testy z anglického jazyka ve 3. a 6. ročníku
  • další informace najdete na webu školy (prázdninová ŠD, úřední hodiny během prázdnin, zahájení školního roku…)
  • doufáme, že léto bude pohodové a klidné a 1.9. se sejdeme všichni ve zdraví ve škole

A ještě pár slov na závěr. Děkujeme Vám za spolupráci a podporu, díky tomu se nám vše podařilo úspěšně zvládnout.
Celá situace pro nás všechny byla nezvyklá, nová, zpočátku těžko uchopitelná. Každý využíval k výuce různé platformy, výukové materiály, byli jsme zaskočeni novou situací a zavaleni množstvím různorodých informací. Postupně pak přišly pochybnosti, zda jdeme dobrým směrem, zda dokážeme zajistit to základní, co je třeba, a to vše v době, kdy ani kontakt mezi pracovníky školy není každodenní a ředitelka pevně věří v kvalitu práce odváděné učiteli. … aby děti neztratily kontakt se školou a potřebu vzdělávat se, mít nějaké povinnosti. Aby se žáci připravili k přijímacím zkouškám, aby byli připravení maturanti… aby, aby, aby… Učili jsme se za pochodu my učitelé, vy rodiče i žáci. Ne vše možná fungovalo stoprocentně, ale snaha naprosté většiny byla obrovská.

Věříme, že školní rok 2020/2021 se rozběhne bez karambolů a mimořádných událostí. Těšíme se na shledání 1.9.2020.

Hezké léto

H. Pondělíčková a Vaše Škola Kavčí hory


Vydáno: 14.6.2020 23:29 | 
Přečteno: 585x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent