Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Kavky Environmental Challenge - Nepřátelé přírody

Kavky Environmental Challenge - Nepřátelé přírody

V letošním školním roce budeme opět vyhlašovat jednou za dva měsíce ekologicky zaměřené výzvy – Kavky Environmental Challenge. První z nich nese název „Nepřátelé přírody“.

Podíváme se, co nebo kdo všechno přírodě škodí, jakým způsobem to provádí a jestli by s tím nešlo něco udělat.
Také se zaměříme sami na sebe, zda bychom mohli udělat něco „navíc“, abychom také nebyli „nepřátelé“.

V letošním roce jsme si pro Vás připravili novinku. Ke každé výzvě bude připraven seznam dobrovolných úkolů a aktivit, které můžete splnit.

Tady je první

Své postřehy můžete jako vždy zasílat na j.bartos@ksidlisti.cz, případně na FB školy do zpráv.

Jan Bartoš


Vydáno: 5.10.2023 18:11 | 
Přečteno: 613x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent