Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Kavky Environmental Challenge

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..." - vyhodnocení

Počasí nás ovlivňuje denně, a ne vždy je podle našich představ.

 

Ve školce děti pozorovaly zimní přírodu, jak se mění délka dne a noci. Vyzkoušely si také, jak jsou namrzlé větvičky náchylné ke zlomení.  Pozorovaly, jak postupně zamrzá voda v nádobě za oknem i jak se znovu led mění ve vodu. Zkoumaly sníh a při jeho roztátí zjistily, že i „čistý“ sníh je plný nečistot.

 

Historickým vývojem počasí v Česku se zabývali žáci 8. tříd, kteří sestavovali klimagram, který porovnával chod teplot a srážek v Česku ve dvou časových obdobích. Se změnou klimatu souvisí řada problémů. Jedním z nejpalčivějších bude nedostatek pitné vody. V hodinách chemie zkoušeli žáci vytvořit čističku odpadních vod, která by přeměnila užitkovou vodu na pitnou. Třída 6.B pravidelně v průběhu ledna sledovala počasí a zjištěné údaje zapisovala do tabulky. Zjistili, že během ledna jsme měli 7 mrazivých a 5 slunečních dní. Téma „Bláznivé počasí“ se promítlo do výtvarné výchovy a hodin českého jazyka. V českém jazyce si žáci vyzkoušeli básnění na vlastní kůži. Jak se jim básně, pokusy, výtvarná dílka a podobně povedly, můžete posoudit sami...

 

J. Bartoš

 

Voda (Čermák, Húsek, Malý Š.)

Povím Vám příběh kratičký

o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,

když ji slunce zahřeje,

na páru se promění,

kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků,

je to cesta zázraků.

 

Až má mráček plné bříško,

Zahromuje: „Stačí!”

Kapička se změní v deštík,

pláštěnku ti smáčí.

 

Tenhle příběh nemá konec,

není za ním tečka,

kapka steče do potůčku

a zas dokolečka.

Kolo štěstí o počasí (Dusil, Hrubec)

Včera bylo léto, dnes je zima.

Svítí slunce, ale padá sníh.

Zítra bude záplava.

Potom zase inferno.

A to jsme nespáchali žádný hřích.

Viděli jsme ledové míče,

potom oblohou letělo hřiště.

Nakonec zbude jen pískoviště…

 

 

 


Vydáno: 13.2.2024 14:56 | 
Přečteno: 197x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent