Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Kavky Environmental Challenge

Kavky Environmental Challenge – výzva "3R" plastová

Kavky Environmental Challenge – výzva "3R" plastová

Na březen jsme si pro Vás připravili v pořadí druhou výzvu, kterou je možné pojmenovat 3R. Tato „R“ nemají nic společného s pravidlem prevence šíření coronaviru, a ani to není logopedické cvičení... 

Tato 3R znamenají Reduce – Reuse – Recycle. Jak možná už správně tušíte, jedná se o hospodaření s odpadem. My se konkrétně zaměříme na odpad plastový. Během měsíce března se pokusíme s žáky probrat a promyslet všechny výhody, nevýhody a úskalí, které se týkají materiálu, jenž je všude kolem nás.

Jedním z cílů této výzvy bude nalézt možnosti, jak množství námi produkovaného plastového odpadu snížit. Můžete si doma zkusit uvařit oběd, při jehož přípravě nevznikne žádný plastový odpad, což znamená, že suroviny pro jeho výrobu budou zabaleny v jiném obalu. Nebo můžete s dětmi, jako odpočinek od distanční výuky, vyrobit látkové nebo papírové tašky a pytlíky, které budete používat místo igelitových.

O své dojmy, fotografie, obrázky a další výtvory se s námi nezapomeňte opět podělit – posílejte je třeba do soukromých zpráv na FB naší školy, případně je můžete zasílat na e-mail j.bartos@ksidlisti.cz.

J. Bartoš


Vydáno: 1.3.2021 18:34 | 
Přečteno: 984x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent