Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Poděkování

Konec školního roku 22/23

Vážení rodiče, milí žáci, studenti,

letošní školní rok, který byl konečně celý úplně tradiční, dospěl dneškem ke svému konci. Rozdali jsme si vysvědčení, rozloučili se, mohli jsme se osobně setkat, vyprovodili jsme naposled deváťáky.

Děkujeme vám za celoroční spolupráci. I díky ní se nám podařil celý letošní školní rok tak úspěšně zvládnout.

Za podporu školy v jejích nejrůznějších aktivitách patří díky například Benešovým, kteří letos, kromě pravidelné podpory školy, zajistili výlet pro třídu Z3A, paní Jarolímové, panu Schickovi, paní Pospíšilové z Prague Fertility Centre za materiál pro výuku učební praxe i mnoha dalším.

Děkujeme také za milá slova a ocenění práce celé školy, kterých se nám od vás během školního roku dostalo, i za konstruktivní připomínky. Jsou pro nás velkou motivací v práci.

Přejeme těm, kteří naši školu opouštějí, hodně zdaru v dalším studiu, a všem klidné, pohodové, slunečné léto plné nových a skvělých zážitků.

Na shledanou se 4.9.2023 těší

H. Pondělíčková a vaše Škola Kavčí hory


Vydáno: 30.6.2023 17:45 | 
Přečteno: 446x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent