Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

MATURITA 2023 – podzim – opravné zkoušky

1. Didaktické testy (společná část)

04 a 05.09.2023

Podrobné informace viz pozvánka

 

2. Praktická zkouška (profilová část)

07.09.2023, 8.30 – 9.00

Prezence – 10 minut před začátkem zkoušky před učebnou UPX

Podrobné informace viz e-mail

 

3. Písemná práce CJL (profilová část)

07.09.2023, 9.30 – 11.20

Prezence – 10 minut před začátkem zkoušky před učebnou UPX

Podrobné informace viz e-mail

 

4. Ústní zkoušky (profilová část)

12.09.2023, 8.20 – 13.15

Prezence – 10 minut před začátkem první přípravy na daný předmět před učebnou UPX (přízemí)

 

 PŘEDMĚT   PŘÍPRAVA   ZKOUŠENÍ
OD - DO 
ČJL 8:00 8:20 - 10:20
PP 10:05  10:20 - 10:50 
VES 10:35 10:50 - 11:05
PRA 10:50 11:05 - 11:20
SOP 11:05 11:20 - 12:35
AJ 12:15 12:35 - 13:15
porada ------- 13:15

vyhlášení
výsledků

po skončení porady
(cca 13:30)

 

Podrobné informace viz e-mail


Vydáno: 31.8.2023 14:02 | 
Přečteno: 289x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent