Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

Mikroklima okolí školy

V uplynulém školním roce byli žáci osmé třídy zapojeni do projektu „Mikroklima okolí školy“, který zaštiťuje ekocentrum Koniklec a naše škola se ho již tradičně účastní. V minulosti jsme díky bádání v rámci projektu získali vyvýšené záhony.

V rámci projektu tentokrát žáci zkoumali zeleň, ovzduší a vodní prvky v okolí školy. Na základě svého bádání navrhli opatření, které mikroklima v okolí školy zlepší. Byla to výsadba stromů.

Stromky pro výsadbu jsme obdrželi již v prosinci v květináčích a čekali jsme na vhodnou chvíli, až je budeme moci zasadit. Ta nastala tento čtvrtek 14.dubna.

Na vysazování stromků se mohutně podílely děti ze školní družiny, které pomáhaly panu zahradníkovi a společně s ním zasadili pět nových stromů. 

I v letošním školním roce jsme do projektu zapojeni a těšíme se, co letošní osmáci vyzkoumají a vymyslí. 

J. Bartoš

 


Vydáno: 15.3.2024 13:59 | 
Přečteno: 397x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent