Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Milí rodiče, žáci, studenti

po včerejším projevu ministra Plagy je nám všem jasné, že vyučování na dálku nepotrvá tak krátkou dobu, jak jsme všichni doufali.
Přes počáteční snahu vyučujících plnit výuku v souladu se školním vzdělávacím programem je nyní jasné, že budeme muset přikročit k úpravám obsahu učiva v jednotlivých ročnících.
To, co teď všichni v této nelehké době potřebujeme, je řád. Za uplynulý týden už si jednotliví vyučující nějaký mechanismus fungování se žáky nastavili, ale pokud už teď víme, že „škola doma“  bude delší dobu, je třeba nastavit další pravidla, která by byla čitelná pro rodiče, žáky i studenty, a to bude úkol třídních učitelů i jednotlivých vyučujících.
Situace je nejtěžší pro žáky 9. třídy, kteří se ve spolupráci se svými učiteli snaží o efektivní přípravu na přijímací zkoušky, a také pro maturanty. Všichni ale mají možnost komunikovat se svými pedagogy  a také této možnosti hojně využívají. Ostatní žáci a studenti by měli doma pracovat podle svých možností a individuálních potřeb a využít této situace, která jim umožňuje pracovat na úkolech vlastním tempem.
Rodiče prosíme, aby škole byli nápomocni především povzbuzováním dětí k plnění úkolů. Tam, kde si žáci nebo studenti nevědí se zadanou prací rady, využívejte všech dostupných kanálů pro komunikaci se školou, kontaktujte své pedagogy. Jsou připraveni s vámi spolupracovat ve skupině i individuálně a řešit úkoly spolu s vámi, vysvětlovat, nabízet řešení.
Uvědomuji si, že situace je náročná nejen na psychiku, ale mnohdy i na technické možnosti jednotlivých rodin. Ale i tady můžete kontaktovat třídní učitele a jsem si jistá, že nalezneme společné řešení.

Jsem přesvědčena, že společně s vzájemnou podporou a tolerancí tuto náročnou situaci zvládneme na výbornou. Obtížnou látku znovu probereme po návratu do školy, některé tematické celky přesuneme na začátek nového školního roku. Klasifikaci na konci letošního školního roku přizpůsobíme podmínkám a průběhu 2. pololetí. V této souvislosti budeme muset zrušit i naplánované ozdravné pobyty. Zaplacené zálohy budou vráceny na váš účet.

Děkuji vám všem za projevy sounáležitosti, podpory a ocenění práce všech pedagogů. Jsem ráda, že moji kolegové se s takovým nasazením vrhli do práce, která je ještě náročnější než obvykle.

Věřím, že tato těžká situace nás posune dál a ukáže nám nejen nové možnosti vzdělávání, ale i spolupráce rodiny a školy.

H. Pondělíčková
ředitelka školy

 

 

 


Vydáno: 24.3.2020 16:22 | 
Přečteno: 290x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent