Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně

PF 2023

Vážení rodiče, žáci, studenti, přátelé školy,

 

dny roku 2022 pomalu, ale jistě ubíhají a ubývají. Přejeme Vám, abyste ty zbývající strávili v pohodě a ve zdraví v kruhu svých nejbližších a podle Vašich představ. Tak, jako pokaždé, bychom Vám na sklonku letošního kalendářního roku rádi poděkovali za spolupráci, podporu a přízeň.

 

Do nadcházejícího roku 2023 Vám všem přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úspěchů jak v osobním, tak i pracovním či studijním životě, splněná přání, jen samá milá překvapení a všem rodičům hodně radosti z úspěchů jejich dětí.

 

PF2023


Vydáno: 21.12.2022 12:44 | 
Přečteno: 534x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent