Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně

PF 2024

 

Vážení rodiče, žáci, studenti, přátelé školy, 

 

je tu zase prosinec a s ním i ten letošní rok brzy dospěje ke svému konci. Přejeme Vám, abyste (leckdy hektické) zbývající dny roku 2023 strávili v co nejlepší pohodě a ve zdraví v kruhu svých nejbližších a podle Vašich představ. Tak, jako pokaždé, bychom Vám rádi na sklonku letošního kalendářního roku poděkovali za spolupráci, podporu a přízeň.

 

Do toho přicházejícího roku 2024 Vám pak všem přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úspěchů v osobním i pracovním či studijním životě, samá splněná přání, jen milá překvapení, především dobré zprávy a všem rodičům hodně radosti z úspěchů jejich dětí.

 

PF2024

 


Vydáno: 21.12.2023 14:11 | 
Přečteno: 521x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent